9000 EUR dla osób prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających do 5 pracowników

Aktualisiert: Apr 20


9000 € dla osób prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających do 5 pracowników – Pomoc dla przedsiębiorców i ich pracowników oraz ochrona przed skutkami epidemii koronawirusa w Niemczech.

Kto otrzyma dofinansowanie? Dofinansowanie stanowi zastrzyk finansowy dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw, jak również dla osób wykonujących wolne zawody, które znalazły się w sytuacji nadzwyczajnej z powodu kryzysu spowodowanego pandemią.

Warunki udzielania dofinansowania? Celem dofinansowania jest zabezpieczanie egzystencji gospodarczej firm i zapewnienie im płynności finansowej, m.in. w zakresie bieżących kosztów, takich jak czynsze, kredyty, raty leasingów itp. oraz pomoc w utrzymaniu miejsc pracy.

Warunkiem koniecznym są znaczne utrudnienia w finansowaniu i trudności gospodarcze wynikające z pandemii koronawirusa. Zakłada się, iż mamy z taką sytuacją do czynienia, gdy ponad połowa zamówień z okresu przed 1 marca została utracona z powodu pandemii koronawirusa

lub miesiąc, w którym złożono wniosek, wykazuje spadek obrotów lub opłat o co najmniej 50 procent w stosunku do średniego miesięcznego obrotu w poprzednim roku

lub sprzedaż z uwagi na urzędowe zarządzenia była znacznie ograniczona w związku z pandemią COVID-19

lub dostępne środki nie są wystarczające na pokrycie zobowiązań krótkoterminowych firmy.

Jak wysokie jest dofinansowanie? Natychmiastowa pomoc jest udzielana w formie jednorazowej, bezzwrotnej dotacji i wynosi 9.000,00 EUR na okres trzech miesięcy dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak również dla małych przedsiębiorstw zatrudniających do 5 pracowników.

Jak jest liczona liczba pracowników? Liczba pracowników jest ustalana na dzień 31.12.2019 r. i obejmuje również właściciela firmy.

Jak działa procedura otrzymania dotacji? Procedura składania wniosków jest inna w każdym kraju związkowym.

Kto może mi pomóc w składaniu wniosków? Doradzamy w zakresie pomocy finansowej i różnych form dofinansowania przedsiębiorców.

A&A Consulting - Impressum - Datenschutzerklärung